Αινείας Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων

Aineias Acharnes

Al. Panagouli 6,

Acharnes 136 75

Aineias Central

Aristomenous 68, 210 8820331
10446 Attica

Working Hours

Our center operates

24 hours a day.

Contact Info

 Telephone: +30 210-512-0080

Email: info@aineias.gr