Αινείας Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων

Aineias Athens

Aristomenou 68 10446

(Attica Square) Athens

Hours of Operation

Our center operates

24 hours a day.

Contact info