ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - Ειδικευόμενη Νοσηλευτική

Εξειδικευμένα θεραπευτικά προγράμματα παρέχονται για την αντιμετώπιση προβλημάτων των μελών μας από τη διεπιστημονική ομάδα του κέντρου μας.

Φροντίδα αποκατάστασης - Ειδικευόμενη Νοσηλευτική

Οι αφοσιωμένοι θεραπευτές μας αναλαμβάνουν τη φροντίδα σας παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Εάν είστε στην ανάκαμψη από χειρουργική επέμβαση, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή αγγειακά προβλήματα, το κέντρο μας έχει εξειδικευμένα θεραπευτικά προγράμματα για εσάς.

Οι λογοθεραπευτές μας είναι εκεί για να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες, ενώ οι εργοθεραπευτές μας αναλαμβάνουν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τις ικανότητές σας με καθημερινές δραστηριότητες.

Οι φυσιοθεραπευτές μας ασχολούνται με την ανάκαμψη και τη θεραπεία τραυματισμών ή δυσλειτουργιών των κινήσεων του σώματός σας. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να επιλέξετε να εφαρμόσετε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα στο υποβοηθούμενο ή ανεξάρτητο περιβάλλον διαβίωσης.

Η παροχή φροντίδας για την πλήρωση των προσωπικών σας αναγκών είναι αυτονόητη υποχρέωσή μας και είναι διαθέσιμη σε όλους, διατηρώντας παράλληλα την κοινωνικότητα και την αυτονομία σας όσο το δυνατόν περισσότερο.

Φροντίδα αποκατάστασης