ΑΙΝΕΙΑΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Ο «Αινείας», με άμεση αναφορά στο ιστορικό του πρότυπο, επιδιώκει να χαρίσει την ευκαιρία νέας ζωής στους ηλικιωμένους, παρέχοντας τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης βασισμένης στα δικαιώματα κάθε ανθρώπου από την αρχή της πορείας του στο νήμα της ζωής έως το τέλος.

Αινείας
Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων

Η δομή «Αινείας», αποτελεί μονάδα στην οποία παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας και πρόνοιας.

Η δομή διαρθρώνεται, οργανώνεται, αναπτύσσεται και λειτουργεί βάσει των αρχών πρόνοιας και αλληλεγγύης και με γνώμονα την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και την κοινωνική ένταξη των ατόμων τρίτης ηλικίας.

Στοχεύει στην προσφορά ιατρικής, ψυχιατρικής-ψυχολογικής και «οικογενειακής» φροντίδας σε ανθρώπους που χρήζουν στήριξης, καθώς και στην προώθηση της πληροφόρησης σε θέματα εθελοντικής αρωγής της κοινότητας και του πολίτη, και την προαγωγή αυτών των αρχών.

Ο «Αινείας», με άμεση αναφορά στο ιστορικό του πρότυπο, επιδιώκει να χαρίσει την ευκαιρία νέας ζωής στους ηλικιωμένους, παρέχοντας τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης βασισμένης στα δικαιώματα κάθε ανθρώπου από την αρχή της πορείας του στο νήμα της ζωής έως το τέλος.

Η δομή καλείται, επομένως, να μεταφέρει στις «πλάτες» της, όπως ο επικός ήρωας [1], τη συνέχεια της ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας, τα οποία συχνά περιθωριοποιούνται, απομονώνονται και εγκαταλείπονται εν τέλει ως μη παραγωγικοί πολίτες, λόγω της αδιαφορίας του κοινωνικού συνόλου για τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών σε μια ζωή γεμάτη ευκαιρίες και νόημα μέχρι τέλους.

Ο Αινείας με τη μεταφορά του πατέρα του δείχνει τον σεβασμό του και αποδίδει φόρο τιμής στον πρόγονό του, τον οποίο επιλέγει να μην εγκαταλείψει, αλλά να του χαρίσει τη δυνατότητα της επιβίωσης σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το γένος του σε μια νέα χώρα. Ακριβώς, σε αυτή τη νέα εποχή στοχεύει και η δράση – δομή «Αινείας», η οποία επιζητά νέες κοινωνικές συνθήκες γι’ αυτούς τους ανθρώπους και επαναπροσδιορισμό των αξιών στο κοινωνικό σύνολο μέσω των αρχών του εθελοντισμού και της κοινωνικής μέριμνας των συμπολιτών μας.


[1] Ο Αινείας, αναφέρεται τόσο στην Ιλιάδα του Ομήρου, όσο και στην Αινειάδα του Βιργιλίου, το βασικό έπος των Ρωμαίων και αποτελεί το λογοτεχνικό πρότυπο της pietatis (pietas= ευσέβεια).

Γίνε Αινείας

Είναι απαραίτητο να εργαστούμε όλοι μαζί και να γίνουμε η φωνή των παππούδων μας.

Οι ηλικιωμένοι χρειάζονται τώρα περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή τη στήριξή μας.

Οφείλουμε συλλογικά να κάνουμε ότι έκανε ο τολμηρός ήρωας, του οποίου το όνομα φέρει ο οργανισμός μας.
Να σηκώσουμε τα βάρη των ηλικιωμένων προσώπων μας στους ώμους μας και να αναλάβουμε την ασφάλεια τους!

Love for the elderly